Hafan > Ymaelodi > Buddion Aelodaeth

Beth yw buddion aelodaeth?

Bydd eich aelodaeth flynyddol i’r Gymdeithas yn cynnwys y canlynol: 

 • 2 gopi bob blwyddyn o'n cyfnodolyn Gwreiddiau (A4 o ran maint ac yn llawn erthyglau diddorol yn Gymraeg a Saesneg). Gall aelodau gyhoeddi eu diddordebau teuluol yn y cyfnodolyn.
   
 • Cyfle i fynychu ein cyfarfodydd rhanbarthol a Zoom gyda rhaglen eang a diddorol o siaradwyr.
   
 • Help gan swyddogion sydd gyda gwybodaeth benodol o ardaloedd tu fewn i Wynedd ac yn rhugl yn y Gymraeg.
   
 • Mynediad i ardal “aelodau yn unig” ar wefan newydd y Gymdeithas lle gallwch restru eich diddordebau ymchwil a chysylltu ag aelodau eraill sydd â diddordeb tebyg.
   
 • Mynediad i ganolfan adnoddau'r gymdeithas yng Nghaernarfon ar agor unwaith y mis ar bnawn Sadwrn a pob nos Iau ddiwethaf y mis o Fedi i Ebrill, heblaw Rhagfyr.  Yma gallwch gael gafael ar ein holl adnoddau a gofyn am gyngor gan swyddogion ac aelodau ar eich "waliau brics".
   
 • Mynediad i’r cyhoeddiadau sydd wedi eu hargraffu gan y gymdeithas ac ar gael i'w prynu ar ein gwefan - gan gynnwys:
  • Arysgrifau cofeb mynwentydd eglwysi a chapeli ar draws Gwynedd.
  • Mynegeion i gofrestrau plwyfi dethol a chyfrifiad 1851 ayb.
    
 • Mynediad i'n hystod eang o gasgliad llyfrgell gyda chyfleuster benthyca. Ar hyn o bryd mae gennym dros 1,100 o eitemau yn ymwneud â hanes teuluol a hanes lleol yng Ngwynedd.
   
 • Mynediad i'n casgliad llawysgrifau, gan gynnwys hanes teulu/coed teuluol a roddwyd i gyfeirio atynt yn ein canolfan adnoddau. 
   
 • Mae gennym hefyd gasgliad mawr o dystysgrifau geni, priodas a marwolaeth sydd wedi'u rhoi i'r gymdeithas (sy'n rhad ac am ddim i aelodau sydd â diddordeb ar ôl derbyn amlen gyfeiriad wedi'i stampio)
   
 • I fynnu i 6 cais y flwyddyn am ddim i’n gwasanaeth chwilio. Gall aelodau roi'r enwau a'r dyddiadau hysbys i ni a byddwn yn chwilio am wybodaeth yn ein cyhoeddiadau, casgliadau llawysgrifau neu lyfrau. Mae hyn yn ddefnyddiol iawn i'r aelodau hynny nad ydynt yn gallu ymweld â'n canolfan adnoddau.  
   
 • Cyfle i ymuno â phrosiect i gofnodi mynwentydd.
   
 • Cyfle i wirfoddoli fel aelod o’r Pwyllgor gwaith gyda materion cyffredinol rhedeg y gymdeithas. (Mae'r pwyllgor bob amser yn croesawu unrhyw help  gan ein haelodau).
   
 • Gwirfoddoli I helpu ar ein stondin mewn gwahanol ddigwyddiadau (Eisteddfod Genedlaethol pan yn y gogledd a Ffeiriau Hanes Teulu a hel achau).
 • Gwirfoddolwyr ym mynwent Llanaber
 • Canolfan Adnoddau, Caernarfon
 • Gwreiddiau Gwynedd Roots