Hafan > Pwy Ydym Ni > Canghennau > Ynys Môn

Angen Gwirfoddolwyr

Mae'r gymdeithas yn chwilio am aelodau sydd yn fodlon i wirfoddoli ac ymgymryd â'r rôl o Gadeirydd neu Ysgrifennydd ein cangen ym Mangor neu Ynys Môn. Os oes diddordeb ganddo’ch, cysylltwch gyda ni -  ysgrifennydd@chtgwyneddfhs.cymru am fwy o fanylion.

Nid oes rhaglen o ddigwyddiadau yn y naill gangen flwyddyn yma, ond ceir croeso cynnes yng nghyfarfodydd unrhyw un o'r canghennau eraill.

Ein manylion cyswllt

Cadeirydd:   I'w lenwi

Ysgrifennyddes: I'w lenwi

Cynhelir ein cyfarfodydd yn:

Capel Smyrna,
Lôn Glanhwfa,
Llangefni,
Ynys Môn.
LL77 7EU

Lleoliad: Mapiau Google

Capel Smyrna Llangefni

Swyddfa Gofnodion Lleol ar gyfer plwyfi Ynys Môn

Mae Archifau Ynys Môn yn Llangefni yn gartref i ystod eang o ddogfennau, ffotograffau, mapiau a phapurau newydd. Dilynwch y ddolen i'w gwefan i gael oriau agor, lleoliad a gwybodaeth bellach am eu casgliad archifau.

Digwyddiadau'r Gangen

Newyddion o'r Cangen

Nid oes stori newyddion i'r cangen yma.

Canghennau