Hafan > Pwy Ydym Ni > Canghennau > Ynys Môn

Croeso

Mae cangen Ynys Môn yn cyfarfod ar y drydedd nos Iau o bob mis (Medi i Ebrill) yng Nghapel Smyrna, Llangefni.

Cynhelir pob cyfarfod yn y Gymraeg ac yn cychwyn yn brydlon am 7.15yh.

Aelodau – am ddim

Croeso cynnes i bawb!

Ein manylion cyswllt

Cadeirydd:   I'w lenwi

Ysgrifennyddes: I'w lenwi

Cynhelir ein cyfarfodydd yn:

Capel Smyrna,
Lôn Glanhwfa,
Llangefni,
Ynys Môn.
LL77 7EU

Lleoliad: Mapiau Google

Capel Smyrna Llangefni

Swyddfa Gofnodion Lleol ar gyfer plwyfi Ynys Môn

Mae Archifau Ynys Môn yn Llangefni yn gartref i ystod eang o ddogfennau, ffotograffau, mapiau a phapurau newydd. Dilynwch y ddolen i'w gwefan i gael oriau agor, lleoliad a gwybodaeth bellach am eu casgliad archifau.

Digwyddiadau'r Gangen

Nid oes digwyddiadau wedi trefnu ar hyn o bryd.

Newyddion o'r Cangen

Nid oes stori newyddion i'r cangen yma.

Canghennau