Hafan > Adnoddau > Llawysgrifau

Llawysgrifau

Mae gan y Gymdeithas gasgliad o lawysgrifau a roddwyd gan yr aelodau. Mae'r rhain yn cynnwys coed teuluol, hanesion teuluol, copïau o ewyllysiau, darnau o lythyrau, darnau o gyfrifiadau, darlithoedd ac ati.

I chwilio'r casgliad llawysgrifau, agorwch y pdf a'i lawr lwytho i'ch dyfais. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch y Llyfrgellydd neu mewngofnodwch fel aelod a llenwch y ffurflen ar-lein.

Chwilio'r Rhestr o Lawysgrifau a gedwir.

Wedi anghofio eich cyfrinair? Cliciwch yma i'w ail-osod.