Hafan > Pwy Ydym Ni > Canghennau > Bangor

Croeso

Mae cangen Bangor yn cyfarfod ar y bedwaredd nos Lun o bob mis o Fedi i Ebrill (heblaw Rhagfyr) yn y Quaker Hall, Bangor.

Cynhelir pob cyfarfod yn y Saesneg ac yn cychwyn yn brydlon am 7yh.

Aelodau – am ddim
Di-aelod - Amcan rhodd o £2 ar y drws.

Croeso cynnes i bawb!

Ein manylion cyswllt

Cadeirydd:   I'w lenwi

Ysgrifennyddes: Helen Hughes - nantygrean@gmail.com

Cynhelir ein cyfarfodydd yn:

Adeilad Quaker,
Stryd y Deon,
Bangor,
Gwynedd.
LL571UR

Lleoliad: Mapiau Google

Tŷ Cwrdd y Crynwyr Bangor

Gweithgareddau a Phrosiectau

Rhaglen Digwyddiadau Gaeaf 2021/22

Sylwer:  Yn anffodus ni fydd cyfarfodydd yng nghangen Bangor am weddill o dymor 2021/22 ond edrychwn ymlaen yn arw iawn i ailddechrau tymor y gaeaf 2022/23 yn yr Hydref.  Rhaglen I ddilyn.

Swyddfa Gofnodion Lleol ar gyfer plwyfi Bangor

Mae Archifau Gwynedd yng Nghaernarfon yn gartref i ystod eang o ddogfennau, ffotograffau, mapiau a phapurau newydd. Dilynwch y ddolen i'w gwefan i gael oriau agor, lleoliad a gwybodaeth bellach am eu casgliad archifau.

Digwyddiadau'r Gangen

Newyddion o'r Cangen


Canghennau