Hafan > Adnoddau > Canolfan Adnoddau

Canolfan Adnoddau CHT Gwynedd

Lleolir Canolfan Adnoddau'r Gymdeithas yn yr un adeilad â Llyfrgell Gyhoeddus Caernarfon.

Llyfrgell Caernarfon,
Allt Pafiliwn,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1AS

Ar bob 3ydd prynhawn Sadwrn yn y mis rydym yn agored i aelodau ac ymwelwyr rhwng 2 a 5pm.

Pan ydym ar agor mae ystafell Gymunedol y Llyfrgell wedi'i haddasu gyda byrddau ar gyfer defnydd ymchwil a darperir mynediad i'r ystafelloedd sy'n gartref i'n casgliadau.

Mae gwirfoddolwyr o'r Pwyllgor, sy'n haneswyr teuluol profiadol, yno i gynnig help gyda'n hadnoddau a chynnig cyngor cyffredinol ar ymchwilio i goed teuluol.

Canolfan Adnoddau Caernarfon

Mynediad i'r Anabl

Mae gan y Ganolfan Fynediad i'r Anabl. Bydd ein Gwirfoddolwyr yn falch o helpu.

Parcio

Mae sawl maes parcio (talu ac arddangos) gerllaw Lyfrgell Caernarfon. Mae gwybodaeth ar gael ar wefan Cyngor Sir Gwynedd

Cwestiynau Cyffredin

Cyn cyflwyno'ch neges isod, edrychwch drwy ein Cwestiynau Cyffredin