Hafan > Pwy Ydym Ni > Cylchgrawn > Cyflwyno Erthygl

Cyflwyno Erthyglau i'r Cylchgrawn

Anogir aelodau i anfon erthyglau i’w cynnwys un ai yn Gymraeg neu Saesneg, Y rhai yn Gymraeg, paratoir crynhoad yn Saesneg er budd y di -gymraeg. Golygydd y Cylchgrawn sy'n penderfynu pa erthyglau i'w cyhoeddi.

Dylai'r testun fod ar ffurf Word gyda delweddau'n cael eu hanfon ar wahân mewn ffurf .jpg, NID fel PDF, ac yn ddelfrydol mewn cydraniad mor uchel â phosib.

Dylid anfon cyflwyniadau trwy e-bost at Olygydd y Cylchgrawn, Mr H. Llew Williams: llewwilliams@btinternet.com

Dyddiadau cau cyflwyno erthyglau

Dylai erthyglau ar gyfer y Cylchgrawn gyrraedd y golygydd erbyn y dyddiadau canlynol:

Rhifyn y Gwanwyn:  Diwedd mis Chwefror
Rhifyn yr Hydref:  Diwedd mis Medi

Enghreifftiau o erthyglau blaenorol

Gwreiddiau Gwynedd Roots No 70 p14-15 - "O'r Bwthyn i'r Palas"

Gwreiddiau Gwynedd Roots No 75 p18-20 - Capten Harry Roberts, Moelfre 1886 - 1976

Gwreiddiau Gwynedd Roots No 76 p54-55 - Mudo, a mudo, a mwy

Gwreiddiau Gwynedd Roots No 79 p27-29 - O bentref bach i borthladd pell - y Gymraes haelionus