Croeso i safle Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd


Sefydlwyd y Gymdeithas yn 1980 i fod yn ganolbwynt ar gyfer y nifer sylweddol o bobl sydd yn ymddiddori mewn Hanes Teuluoedd. Mae'r Gymdeithas yn darparu ar gyfer y rhai a chanddynt wreiddiau teuluol yng Ngwynedd. Byddwn yn awyddus i gynorthwyo unrhyw un a fydd angen cymorth gyda'u hymchwil yn yr ardal. Estynnwn groeso i aelodau newydd!

Darganfod Mwy

Siop


Archebwch a thalwch am ein cyhoeddiadau arlein!

Ymwelwch â'r Siop

Newyddion Diweddaraf

Cyhoeddiadau newydd!

Ar werth yn ein siop ar-lein


Newyddion i gyd

Digwyddiadau

Nick Barratt - Family History & the Media: behind the scenes of Who Do You Think You Are - 4/10/23

04/10/2023 - Cyfarfod zoom


Dewi Jones - DNA - 28/9/23

28/09/2023 - 7yh yn Ystafell Gymuned, Llyfrgell Caernarfon


Digwyddiadau i gyd