Croeso i safle Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd


Sefydlwyd y Gymdeithas yn 1980 i fod yn ganolbwynt ar gyfer y nifer sylweddol o bobl sydd yn ymddiddori mewn Hanes Teuluoedd. Mae'r Gymdeithas yn darparu ar gyfer y rhai a chanddynt wreiddiau teuluol yng Ngwynedd. Byddwn yn awyddus i gynorthwyo unrhyw un a fydd angen cymorth gyda'u hymchwil yn yr ardal. Estynnwn groeso i aelodau newydd!

Darganfod Mwy

Siop


Archebwch a thalwch am ein cyhoeddiadau arlein!

Ymwelwch â'r Siop

Newyddion Diweddaraf

Cyhoeddiadau Newydd!

Ar gael yn ein siop


Cyhoeddiadau newydd!

Arysgrifau Cerrig Beddi Sant Beuno, Clynnog ar gael yn ein siop!


Newyddion i gyd

Digwyddiadau

Canolfan Adnoddau - Llyfrgell Caernarfon 15/7/23

15/07/2023 - Canolfan Adnoddau - Llyfrgell Caernarfon - agored 2 tan 5yh


Canolfan Adnoddau - Llyfrgell Caernarfon 17/6/23

17/06/2023 - Canolfan Adnoddau - Llyfrgell Caernarfon - agored 2 tan 5yh


Digwyddiadau i gyd