Croeso i safle Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd


Sefydlwyd y Gymdeithas yn 1980 i fod yn ganolbwynt ar gyfer y nifer sylweddol o bobl sydd yn ymddiddori mewn Hanes Teuluoedd. Mae'r Gymdeithas yn darparu ar gyfer y rhai a chanddynt wreiddiau teuluol yng Ngwynedd. Byddwn yn awyddus i gynorthwyo unrhyw un a fydd angen cymorth gyda'u hymchwil yn yr ardal. Estynnwn groeso i aelodau newydd!

Darganfod Mwy

Siop


Archebwch a thalwch am ein cyhoeddiadau arlein!

Ymwelwch â'r Siop

Newyddion Diweddaraf

Cyhoeddiadau newydd!

Ar werth yn ein siop ar-lein


Newyddion i gyd

Digwyddiadau

Conwy Branch AGM and Members Night - 11/12/23

11/12/2023 - Capel Ebeneser, Abergele Road, Old Colwyn - 7yh


Susan Flipping - “A Death in Time” - 6/12/23

06/12/2023 - zoom


Digwyddiadau i gyd