Croeso i safle Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd


Sefydlwyd y Gymdeithas yn 1980 i fod yn ganolbwynt ar gyfer y nifer sylweddol o bobl sydd yn ymddiddori mewn Hanes Teuluoedd. Mae'r Gymdeithas yn darparu ar gyfer y rhai a chanddynt wreiddiau teuluol yng Ngwynedd. Byddwn yn awyddus i gynorthwyo unrhyw un a fydd angen cymorth gyda'u hymchwil yn yr ardal. Estynnwn groeso i aelodau newydd.

Darganfod Mwy

Siop


Ewch i'r siop i archebu ein cyhoeddiadau!

Ymwelwch â'r Siop

Newyddion Diweddaraf

Cylchlythyr Awst 2022

Cylchlythyr Awst 2022 ar gael i aelodau


Cyhoeddiadau newydd!

Arysgrifau Cerrig Beddi Sant Beuno, Clynnog ar gael yn ein siop!


Newyddion i gyd

Digwyddiadau

Gari Wyn - “Cymry Lerpwl”

05/10/2022 - Digwyddiad Zoom -  7.30yh yn y Gymraeg.


John Dilwyn Williams - Tri o hen blasdai tref Caernarfon

29/09/2022 - 7yh yn Ystafell Gymuned, Llyfrgell Caernarfon


Digwyddiadau i gyd