Croeso i safle Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd


Sefydlwyd y Gymdeithas yn 1980 i fod yn ganolbwynt ar gyfer y nifer sylweddol o bobl sydd yn ymddiddori mewn Hanes Teuluoedd. Mae'r Gymdeithas yn darparu ar gyfer y rhai a chanddynt wreiddiau teuluol yng Ngwynedd. Byddwn yn awyddus i gynorthwyo unrhyw un a fydd angen cymorth gyda'u hymchwil yn yr ardal. Estynnwn groeso i aelodau newydd!

Darganfod Mwy

Siop


Archebwch ein cyhoeddiadau arlein!

Ymwelwch â'r Siop

Newyddion Diweddaraf

Deunydd darlithoedd zoom nawr ar gael i Aelodau!


Cyhoeddiadau newydd!

Arysgrifau Cerrig Beddi Sant Beuno, Clynnog ar gael yn ein siop!


Newyddion i gyd

Digwyddiadau

Noson i'r aelodau - Cangen Conwy

12/12/2022 - 7pm yn Capel Ebeneser, Lôn Abergele, Hen Golwyn


Kate Hurst - Innkeepers & Gamekeepers: Tracing my wandering ancestors

07/12/2022 - Digwyddiad Zoom -  7.30yh yn Saesneg


Digwyddiadau i gyd