Croeso i safle Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd


Sefydlwyd y Gymdeithas yn 1980 i fod yn ganolbwynt ar gyfer y nifer sylweddol o bobl sydd yn ymddiddori mewn Hanes Teuluoedd. Mae'r Gymdeithas yn darparu ar gyfer y rhai a chanddynt wreiddiau teuluol yng Ngwynedd. Byddwn yn awyddus i gynorthwyo unrhyw un a fydd angen cymorth gyda'u hymchwil yn yr ardal. Estynnwn groeso i aelodau newydd.

Darganfod Mwy

Siop


Ewch i'r siop i archebu ein cyhoeddiadau!

Ymwelwch â'r Siop

Newyddion Diweddaraf

Gwaith cofnodi Mynwent St. Rhedyw, Llanllyfni yn mynd ymlaen!

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu trawsgrifio. Rhowch wybod os oes gennych ddiddordeb!


Gwefan newydd Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd!

Croeso i ein gwefan newydd!


Newyddion i gyd

Digwyddiadau

Cyfarfod Agored - Cangen Conwy.

12/09/2022 - Cyfarfod Agored - Cangen Conwy. Agored i bawb


Canolfan Adnoddau - Llyfrgell Caernarfon 20/8/22

20/08/2022 - Canolfan Adnoddau - Llyfrgell Caernarfon - agored 2 tan 5yh


Digwyddiadau i gyd