Croeso i safle Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd


Sefydlwyd y Gymdeithas yn 1980 i fod yn ganolbwynt ar gyfer y nifer sylweddol o bobl sydd yn ymddiddori mewn Hanes Teuluoedd. Mae'r Gymdeithas yn darparu ar gyfer y rhai a chanddynt wreiddiau teuluol yng Ngwynedd. Byddwn yn awyddus i gynorthwyo unrhyw un a fydd angen cymorth gyda'u hymchwil yn yr ardal. Estynnwn groeso i aelodau newydd!

Darganfod Mwy

Siop


Archebwch a thalwch am ein cyhoeddiadau arlein!

Ymwelwch â'r Siop

Newyddion Diweddaraf

Cydweithio gyda Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd a Phrosiect Llechi Cymru

Mynwent Tanysgafell, Llandygai


Cyhoeddiadau newydd!

Ar werth yn ein siop ar-lein


Newyddion i gyd

Digwyddiadau

Canolfan Adnoddau - Llyfrgell Caernarfon - 20/4//24

20/04/2024 - Canolfan Adnoddau - Llyfrgell Caernarfon - agored 2-5


Iwan Hughes - Hanes Plas Glyn-y-Weddw - 19/4/24

19/04/2024 - Capel Y Drindod, Y Traeth, Pwllheli - 2yh


Digwyddiadau i gyd