Croeso i safle Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd


Sefydlwyd y Gymdeithas yn 1980 i fod yn ganolbwynt ar gyfer y nifer sylweddol o bobl sydd yn ymddiddori mewn Hanes Teuluoedd. Mae'r Gymdeithas yn darparu ar gyfer y rhai a chanddynt wreiddiau teuluol yng Ngwynedd. Byddwn yn awyddus i gynorthwyo unrhyw un a fydd angen cymorth gyda'u hymchwil yn yr ardal. Estynnwn groeso i aelodau newydd!

Darganfod Mwy

Siop


Archebwch a thalwch am ein cyhoeddiadau arlein!

Ymwelwch â'r Siop

Newyddion Diweddaraf

Cyhoeddiadau Newydd!

Ar gael yn ein siop


Spot Gwreiddiau Gwynedd 84, Gwanwyn 2023 ar Llyn ac Eifionydd

Galwad am erthyglau ar gyfer Gwreiddiau Gwynedd Roots


Newyddion i gyd

Digwyddiadau

Catrin Hughes - “Teulu Cynowrach”

09/02/2023 - Ty Siamas Dolgellau - 7yh


Janet Few - "Ship to Shore - Researching your seagoing ancestors"

08/02/2023 - Digwyddiad Zoom - 7.30 yh yn Saesneg


Digwyddiadau i gyd