Hafan > Pwy Ydym Ni > Canghennau > Arfon

Croeso

Croeso i Gangen Arfon o Gymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd. Mae cangen Arfon yn cyfarfod ar nos Iau ddiwethaf o bob mis o Fis Medi i Fis Ebrill (heblaw Rhagfyr) yn y Llyfrgell yng Nghaernarfon.

Cynhelir pob cyfarfod yn y Gymraeg ac yn cychwyn yn brydlon am 7yh.  Bydd drysau ar agor o 6yh ymlaen i aelodau gael defnyddio ein hadnoddau cyn i’r cyfarfod gychwyn.

Aelodau – am ddim
Di-aelod - Amcan rhodd o £2 ar y drws.

Croeso cynnes i bawb!

Ein manylion cyswllt

Cadeirydd:  Dr Huw Roberts

Ysgrifennyddes: Sue Thomas - ysgrifennydd@chtgwyneddfhs.cymru

Swyddog Prosiect - Gwyndaf Williams

Cynhelir ein cyfarfodydd yn:

Ystafell Gymunedol
Y Llyfrgell,
Lôn Pafiliwn,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1AS

Lleoliad: Mapiau Google

Prosiectau

Mae gwaith nawr wedi cychwyn ar gofnodi mynwentydd yn Nyffryn Nantlle i gynnwys pedair ym mhentref Llanllyfni a Machpelah ym Mhenygroes.

Rydym hefyd wedi cychwyn ar Frynaerau ym Mhontllyfni.

Swyddfa Gofnodion Lleol ar gyfer plwyfi Arfon

Mae Archifau Gwynedd yng Nghaernarfon yn gartref i ystod eang o ddogfennau, ffotograffau, mapiau a phapurau newydd. Dilynwch y ddolen i'w gwefan i gael oriau agor, lleoliad a gwybodaeth bellach am eu casgliad archifau.

Digwyddiadau'r Gangen

Newyddion o'r Cangen


Canghennau