Hafan > Pwy Ydym Ni > Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Mae'r Gymdeithas yn cynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyn pen chwe mis ar ôl diwedd ei blwyddyn ariannol. Fel rheol rhoddir hysbysiad i'r holl aelodau o leiaf 21 diwrnod cyn y digwyddiad.

Busnes y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yw derbyn adroddiadau o weithgareddau'r flwyddyn ddiwethaf, derbyn a chymeradwyo cyfrifon Archwiliedig y flwyddyn flaenorol, ethol y Swyddogion, a thrafod unrhyw fusnes arall ar yr Agenda.

Cynhelir ein CCN nesaf ar 18/5/2024

Wedi anghofio eich cyfrinair? Cliciwch yma i'w ail-osod.