Hafan > Pwy Ydym Ni > Canghennau > Conwy

Croeso

Croeso i Gangen Conwy o Gymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd. Mae cangen Conwy yn cyfarfod ar yr ail nos Lun o pob mis o Medi i Ebrill (heblaw Mis Ionawr) yn Capel Ebenezer, Hen Golwyn.

Cynhelir pob cyfarfod yn y Saesneg ac yn cychwyn yn brydlon am 7yh.

Aelodau – am ddim
Di-aelod - Amcan rhodd o £2 ar y drws.

Croeso cynnes i bawb!

Ein manylion cyswllt

Cadeirydd: Mrs Lynn Seddon

Ysgrifennyddes: Jane Fairley - conwyfamilyhistory2@googlemail.com

Swyddog Prosiect - Gwag

Cynhelir ein cyfarfodydd yn:

Capel Ebenezer,
Lôn Abergele,
Hen Golwyn,
Bae Colwyn.
LL29 9PF

Lleoliad: Mapiau Google

Gan fod y gangen heb gael cyfarfod blynyddol yn 2020/21 o achos y pandemig Covid, mae Mr Bryan Jones yn fodlon i barhau fel cadeirydd am y tro, ond bydd yn sefyll i lawr yn y cyfarfod nesaf.

Aelodau yn cyfarfod yng Nghangen Conwy

Swyddfa Gofnodion Lleol ar gyfer plwyfi Conwy

Mae Archifau Conwy yng Nghonwy yn gartref i ystod eang o ddogfennau, ffotograffau, mapiau a phapurau newydd. Dilynwch y ddolen i'w gwefan i gael oriau agor, lleoliad a gwybodaeth bellach am eu casgliad archifau.

Digwyddiadau'r Gangen

Newyddion o'r Cangen


Canghennau