Hafan > Pwy Ydym Ni > Cylchgrawn

Y Cylchgrawn - Gwreiddiau Gwynedd Roots

"Gwreiddiau Gwynedd Roots" yw cyhoeddiad swyddogol y Gymdeithas ac fe'i cyhoeddir ddwywaith y flwyddyn ym mis Ebrill a mis Tachwedd.  Fe'i dosbarthir am ddim i Aelodau ar ffurf print.

Mae’r Cylchgrawn yn cynnwys erthyglau o ddiddordeb achyddol cyffredinol, aelodau wedi cyflwyno straeon o’u hymchwil, yn ogystal ag erthyglau sy’n berthnasol i Hanes Teulu Gwynedd. Mae hefyd yn cynnwys erthyglau nodwedd rheolaidd gan gynnwys newyddion a hysbysiadau'r Gymdeithas, adain sy’n rhestri diddordebau Aelodau ac adain llythyrau ac ymholiadau Aelodau.

Mae mynegai ar gael ar gyfer y prif erthyglau yng Nghylchgrawn y Gymdeithas - Gwreiddiau Gwynedd Roots - Rhifau 1 - 60

Gwreiddiau Gwynedd Roots

Dan Sylw

Daeth y Llifoleuadau yn rhan o Gwreiddiau Gwynedd Roots am y tro cyntaf yn ôl yn Gwanwyn/Haf 2003 gyda Rhif 44. Ers hynny rydym wedi canolbwyntio ar amrywiaeth eang o bynciau. Amaeth wrth gwrs, gwaith o bob math, teuluoedd a'r môr, mudo (mwy nag unwaith), crefydd, addysg, ystadau ayyb. Weithiau ond tua deuddeg tudalen a throeon eraill, megis efo Y rhyfel Mawr, yn llenwi'r cylchgrawn. Cafwyd sawl Spot yn canolbwyntio ar dref/ardal benodol e.e. Hydref / Gaeaf 2021 oedd “Caergybi a'r cylch”.                          

Roedd Spot Gwreiddiau 84, Gwanwyn 2023 ar Llyn & Eifionydd                                                                                                 

Beth am gyflwyno erthygl?