Hafan > Pwy Ydym Ni > Canghennau

Ein Canghennau

Mae gan y CHTG ganghennau lleol yn Arfon, Dwyfor, Meirionnydd, Conwy, Ynys Môn a Bangor, yn ogystal â defnyddiwr cynyddol yn ein dilyn ar Facebook. Mae pob cangen yn trefnu cyfarfodydd rheolaidd a gwahoddir holl aelodau'r Gymdeithas. Mae croeso i aelodau'r cyhoedd ddod i'r cyfarfodydd ond codir tâl bach os nad ydych yn aelod.

Gweler ein tudalennau cangen unigol am fanylion cyswllt, dyddiadau a manylion cyfarfodydd ynghyd a digwyddiadau eraill.

Mae rhestr o'n canghennau isod: