Hafan > Pwy Ydym Ni > Pwyllgor

Manylion cyswllt y pwyllgor

Sefydlwyd. 1980 - Rhif Elusen: 512854

Llywydd - Mr John Dilwyn Williams

Swyddogion ac Aelodau'r Pwyllgor Gwaith

Cadeirydd - Mair Wyn Read
cadeirydd@chtgwyneddfhs.cymru 

Is-Gadeirydd - Margaret Lloyd Jones
alwynamargaret@btinternet.com

Ysgrifennydd Cyffredinol - Susan Thomas
ysgrifennydd@chtgwyneddfhs.cymru

Trysorydd - Gwilym R. Lewis
trysorydd@chtgwyneddfhs.cymru

Golygydd y Cylchgrawn - H. Llew Williams / Bwrdd Golygyddol - CHTG
llewwilliams@btinternet.com  

Swyddog Cyhoeddiadau - Gwyndaf Williams
cyhoeddiadau@chtgwyneddfhs.cymru

Swyddog Gwerthiant - Dwynwen Lloyd Mather
gwerthiant@chtgwyneddfhs.cymru

Ysgrifennydd Aelodaeth - Gwilym R. Lewis
aelodaeth@chtgwyneddfhs.cymru

Llyfrgellydd - Dwynwen Lloyd Mather
llyfrgellydd@chtgwyneddfhs.cymru

Gwefeistr - Pegi Allsop
gwefeistr@chtgwyneddfhs.cymru

Aelodau Ychwanegol

Evelyn Hughes - chico123@btinternet.com
Myfyr Hughes - mwhughes47@gmail.com
J. Bryan Jones - bryan.jones8@btinternet.com
Richard Jones - findrichard@btinternet.com
Dafydd Roberts - david.roberts10@hotmail.co.uk
Ieuan E Tomos - ieuanelis@btinternet.com

Cyfarfodydd y pwyllgor i ddod 2022 - 2023

Cynhelir y cyfarfodydd ar y 3ydd Sadwrn o'r mis.

16 Medi 2023

18 Tachwedd 2023

20  Ionawr 2024

16 Mawrth 2024

18 Mai 2024 (CCB)