Hafan > Pwy Ydym Ni > Canghennau > Dwyfor

Croeso

Croeso i Gangen Dwyfor o Gymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd. Mae cangen Dwyfor yn cyfarfod ar y drydedd nos Wener o Fis Medi i Fis Mai yng Nghapel Y Drindod, Pwllheli.

Mae pynciau siaradwyr gwadd yn ein sesiynau yn amrywio o’u hanes teuluol personol a’u hymchwil yn ogystal â sawl agwedd ar hanes cymdeithasol yr ardal. Cynhelir pob cyfarfod yn y Gymraeg ac yn cychwyn yn brydlon am 2yp.  

Aelodau - am ddim
Di-aelod - Amcan rhodd o £2 a’r y drws.

Croeso cynnes I bawb!

Ein manylion cyswllt

Cadeirydd: Margaret Lloyd Jones - alwynamargaret@btinternet.com

Ysgrifennydd: I'w lenwi

Cynhelir ein cyfarfodydd yn:

Capel Y Drindod,
Y Traeth,
Pwllheli,
Gwynedd.
LL53 5SG       

Lleoliad: Google Maps 

Capel y Drindod Pwllheli

Swyddfa Gofnodion Lleol ar gyfer plwyfi Dwyfor

Mae Archifau Gwynedd yng Nghaernarfon yn gartref i ystod eang o ddogfennau, ffotograffau, mapiau a phapurau newydd. Dilynwch y ddolen i'w gwefan i gael oriau agor, lleoliad a gwybodaeth bellach am eu casgliad archifau.

Digwyddiadau'r Gangen

Newyddion o'r Cangen


Canghennau