Hafan > Pwy Ydym Ni > Cyhoeddiadau

Mae Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd yn cyhoeddi ystod eang o gyhoeddiadau

Mae'r rhain yn cynnwys:

 • dros 400 o lyfrau arsgrifau beddi o'r rhan fwyaf o gapeli ac eglwysi yng Ngwynedd (hen siroedd Ynys Môn, Sir Gaernarfon a Sir Feirionnydd a rhai ar gyfer hen blwyfi Sir Ddinbych gerllaw)
 • Mynegeion cyfrifiad 1851 ar gyfer plwyfi dethol
 • Mynegeion priodas ar gyfer plwyfi dethol
 • Mynegai i Baptisms ar gyfer plwyfi dethol
 • Mynegai Claddedigaethau ar gyfer plwyfi dethol
 • Cyhoeddiadau ar y cyd â Chymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd f.e. Bedyddiadau, Claddedigaethau a Phriodasau Llandudno 1677-1837; Llanrhos Cyf 1 Bedydd 1668-1837
 • Rhestr ddethol o allfudwyr o Wynedd i UDA
 • Rhai mynwentydd tramor f.e. Bangor St John, Pennsylvania, UDA; Kansas Evergreen Cemedr, UDA ac ati

Ewch i Siop GFHS i weld y rhestr ddiweddaraf o'n cyhoeddiadau a chael gwybod sut y gallwch archebu copïau.

Cefnogwch GFHS drwy brynu ein cyhoeddiadau.

Prynwch o'n siop
Arysgrifau Cerrig Beddau

 

Cyhoeddiadau diweddar

 • M367 Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Cadwaladr, Plwyf Llangadwaladr, Ynys Mon / Church memorial inscriptions at St Cadwaladr, Llangadwaladr parish, Anglesey
 • M392 Arysgrifau cerrig-coffa Eglwys Sant Beuno, Plwyf Trefdraeth, Ynys Mon / Church memorial inscriptions at St Beuno, Trefdraeth parish, Anglesey
 • M406 Arysgrifau cerrig beddau mynwent Capel Bryn Du [M.C], Llanfaelog, Ynys Mon / Memorial inscriptions at the cemetery of Capel Bryn Du [C.M.], Llanfaelog, Anglesey
 • M403b Arysgrifau cerrig-coffa mynwent anenwadol Gwynan, Dwygyfylchi / Non-denominational cemetery memorial inscriptions at Gwynan, Dwygyfylchi
 • Eglwys St Tanwg - Llandanwg
 • Eglwys Beddgelert
 • St. Elaeth, Amlwch