Hafan > Pwy Ydym Ni > Cyhoeddiadau

Mae Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd yn cyhoeddi ystod eang o gyhoeddiadau

Mae'r rhain yn cynnwys:

 • dros 400 o lyfrau arsgrifau beddi o'r rhan fwyaf o gapeli ac eglwysi yng Ngwynedd (hen siroedd Ynys Môn, Sir Gaernarfon a Sir Feirionnydd a rhai ar gyfer hen blwyfi Sir Ddinbych gerllaw)
 • Mynegeion cyfrifiad 1851 ar gyfer plwyfi dethol
 • Mynegeion priodas ar gyfer plwyfi dethol
 • Mynegai i Baptisms ar gyfer plwyfi dethol
 • Mynegai Claddedigaethau ar gyfer plwyfi dethol
 • Cyhoeddiadau ar y cyd â Chymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd f.e. Bedyddiadau, Claddedigaethau a Phriodasau Llandudno 1677-1837; Llanrhos Cyf 1 Bedydd 1668-1837
 • Rhestr ddethol o allfudwyr o Wynedd i UDA
 • Rhai mynwentydd tramor f.e. Bangor St John, Pennsylvania, UDA; Kansas Evergreen Cemedr, UDA ac ati

Ewch i Siop GFHS i weld y rhestr ddiweddaraf o'n cyhoeddiadau a chael gwybod sut y gallwch archebu copïau.

Cefnogwch GFHS drwy brynu ein cyhoeddiadau.

Prynwch o'n siop
Arysgrifau Cerrig Beddau

 

Cyhoeddiadau Newydd 2021

 • M403b Rhan 2 Dwygyfylchi, Gwynan Mynwent Anenwadol Gyhoeddus £14.00
 • M406 Llanfaelog Capel Bryn Du (CM) £8.00
 • M407 Llanfaelog Mynwent Cyngor Cymunedol £9.00
 • M371b Llanllechid, Coetmor Mynwent Anenwadol Rhan 2 £13.00
 • P021a Abergwyngregyn Cofrestr Priodasau 1676—1812 £7.50

Cyhoeddiadau Newydd 2022

 • P020 Llanaber - Priodasau 1836—1886 £7.00
 • M371d Llanllechid, Coetmor Mynwent Anenwadol Rhan 4 £6.50
 • P021b Abergwyngregyn Cofrestr Priodasau 1813—1950 £7.50
 • M405 St Beuno, Clynnog Fawr £16.00
 • M403b Arysgrifau cerrig-coffa mynwent anenwadol Gwynan, Dwygyfylchi

Cyhoeddiadau Newydd 2023

 • M408 Llanllyfni, Bara Caws (Scotch Baptists) £6.00
 • M409 Llanllyfni, Ebenezer Chapel £6.50
 • M410 Llanllyfni, St Rhedyw £20.00
 • M411 Llanllyfni, Gorphwysfa £15.00
 • M412 Pontllyfni, Brynaerau (MC) £8.00
 • M413 Rhiw, Y – Capel Galltraeth (B) £5.00
 • D142 Llansanffraid Glyndyfrdwy 1813 – 1905, £7.00
 • Eglwys St Tanwg - Llandanwg
 • Eglwys Beddgelert
 • St. Elaeth, Amlwch