Hafan > Adnoddau

Croeso i'r Adran Adnoddau

Cewch fynediad i:

  • Rhestr chwiliadwy o'n casgliad adnoddau helaeth gyda chyfleuster benthyca i aelodau. Ar hyn o bryd mae gennym dros 1,100 o eitemau yn ymwneud â hanes teulu a hanes lleol yn ymwneud â Gwynedd.
  • Rhestr chwiliadwy o lyfrau newydd wedi'u hychwanegu at ein casgliad llyfrgelloedd
  • Rhestr chwiliadwy o'r holl lawysgrifau yn y casgliad, gan gynnwys coed / hanes teulu sydd ar gael yn ein canolfan adnoddau (nid ar fenthyg a dim ond yn y Ganolfan Adnoddau y gellir ei gweld - fodd bynnag mae chwiliadau / detholiadau ar gael i aelodau)
  • Rhestr chwiliadwy o dystysgrifau geni, priodas a marwolaeth sydd wedi'u rhoi i'r gymdeithas (am ddim i aelodau â diddordeb ar ôl derbyn amlen gyda chyfeiriad ac wedi'i stampio).
  • Gwybodaeth am ein gwasanaethau Chwilio