Hafan > Pwy Ydym Ni > Newyddion > Gwaith cofnodi Mynwent St. Rhedyw, Llanllyfni yn mynd ymlaen!

Gwaith cofnodi Mynwent St. Rhedyw, Llanllyfni yn mynd ymlaen!

Dros y ddau ddiwrnod diwethaf, mae tim bach o aelodau’r Gymdeithas wedi bod ym mynwent St Rhedyw, yn Llanllyfni yn dechrau ar y gwaith o gofnodi’r fynwent. Dechreuodd y gwaith nôl ym mis Ebrill gyda’r gwaith paratoi o greu cynlluniau i wahanol rannau o’r fynwent, gan ganolbwyntio ar y rhan hynaf gyntaf.

Diolch i’r Cyngor lleol am drefnu i dipyn o’r tyfiant gael ei dorri i alluogi ni i weld rhai o’r beddi!

Y ffordd rwyddach o gofnodi'r dyddiau hyn yw tynnu llun o’r beddi ac wedyn teipio'r manylion fyny, yn dilyn y drefn rhifo ar y cynllun. Wedyn bydd gwaith gwirio nol yn y fynwent cyn i ni ddechrau ar greu mynegai enwau, lleoedd, galwedigaethau ayb. OND nid yw’r gwaith wedi gorffen! Fe fyddem yn mynd nôl yno ymhen pythefnos i barhau i wirio o a chofnodi. Mae croeso i unrhyw un ymuno a ni, ac os nad allwch ddod i Lanllyfni rydym bob amser yn chwilio am ryw rai i deipio fyny manylion y beddi o’r lluniau (gallwn eu gyrru i chi ar usb). Cysylltwch â’r llyfrgellydd@chtgwyneddfhs.cymru