Hafan > Pwy Ydym Ni > Newyddion > COF Y CWMWD

COF Y CWMWD - SESIWN CYCHWYN AC AILGYDIO

10-12 bore Sadwrn Chwefror 3,  2024, yn Ysgoldy Canolfan Hanes Uwchgwyrfai, Clynnog Fawr

Gwefan gyda bron i 1700 o erthyglau am hanes Uwchgwyrfai yw Cof y Cwmwd (https://cof.uwchgwyrfai.cymru ). Mae modd i unrhyw un gyfrannu ati trwy fynd i’r wefan.

Gan nad yw’r Cofid wedi bod yn amharu cymaint ar fywyd bob dydd yn ddiweddar, mae’n bryd i’n cyfeillion ddod at ei gilydd ar gyfer ychwanegu at gynnwys Cof y Cwmwd. Erbyn hyn rydym wedi cael wei-ffei band llydan ffeibr cyflym er mwyn i ni fedru cynnal cyrsiau. Mae mwy na 1670 o erthyglau wedi eu creu, OND mae lle eto i ychwanegu ffeithiau at lawer ohonynt a chreu mwy eto. Dewch i ddysgu am y Cof a sut i ychwanegu ato. Mae’r sgiliau y byddwch yn eu dysgu yr un rhai â sgiliau defnyddio a golygu Wicipedia.

Am ddim. Agored i bawb. Te/coffi a bisgedi. Byddwch angen i chi ddod â gliniadur Windows neu iPad sydd yn gallu cysylltu â’r We er mwyn i chi fedru cymryd rhan. 

Gofynnir i chi gofrestru trwy anfon e-bost at cofycwmwd@gmail.com