Hafan > Ein Hardal Ni > Eglwysi a Chapeli Gwynedd > Ynys Môn > Agy 63 - Llantrisant - Newydd

Llantrisant (Newydd) - Agy 6

Eglwys S.S.S Afran / Ieuan / Sanan

Eglwys Llantrisant (Newydd) Fe’i adeiladwyd a’i hagor ym 1899 I gymryd lle yr hen eglwys (M217 Llantrisant Hen) a gauwyd yn yr un flwyddyn, sydd dros filltir i ffwrdd. Trosglwyddwyd hen gist a llestri gwerthfawr o’r hen eglwys. Ar y cauad mae yr arysgrif ‘Rhodd Mrs Jane WYNN i Eglwys Llantrisant 1705’

Arysgrifau Coffa

Mae’r mynwentydd canlynol wedi’i trawsgrifio ac mae'r cyfrolau ar gael i’w prynu yn ein siop ar-lein.

Dolenni defnyddiol

Genuki

Coflein - Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru