Hafan > Ein Hardal Ni > Eglwysi a Chapeli Gwynedd > Ynys Môn > Agy 48 - Llangaffo

Llangaffo - Agy 48

Eglwys St Caffo

Fe adeiladwyd yr eglwys bresennol ym 1846 yn union i’r dwyrain o safle’r hen eglwys. Ail-ddefnyddiwyd rhai o’r cerrig cerfiedig o’r eglwys canol oesol. Saif sawl carreg fedd sy’n dyddioo o’r 9fed-11eg ganrif o flaen y prif borth i’r eglwys. Ceir mynedfa i’r fynwent drwy borth yr hen eglwys sy’n dyddio o’r 15fed ganrif..

Arysgrifau Coffa

Mae’r mynwentydd canlynol wedi’i trawsgrifio ac mae'r cyfrolau ar gael i’w prynu yn ein siop ar-lein.

Dolenni defnyddiol

Genuki

Coflein - Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru