Hafan > Ein Hardal Ni > Eglwysi a Chapeli Gwynedd > Ynys Môn > Agy 46 - Llanffinan

Llanffinan - Agy 46

Eglwys St Ffinan

Adeilad gweddol fechan a syml wedi ei leoli 6 milltir i’r gorllewin o Biwmares. Ffyrfiwyd plwyf Llanffinan pan gysegrwyd yr eglwys i Sant Ffinan yn gyfnod cynnar y 7fed ganrif. Ailadeiladwyd yr eglwys yn 1841 ac fe gynnwys sawl cofeb er cof am y teulu Lloyds. Dyddia y bedyddfaen o’r 16eg ganrif- wedi ei addurno a phatrwm plethiedig. Gellir cael mynediad i’r eglwys ar hyd llwybr cyhoeddus o Plas Penmynydd, cartref unwaith i Owen Tudor, taid y Brenin Harry V11. a sefydlwr Llinach y Tuduriaid.

Arysgrifau Coffa

Mae’r fynwent wedi’i thrawsgrifio (M078) ac mae y gyfrol ar gael i’w brynu yn ein siop ar-lein.

Dolenni defnyddiol

Genuki

Coflein - Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru