Hafan > Ein Hardal Ni > Eglwysi a Chapeli Gwynedd > Ynys Môn > Agy 27 - Llanedwen

Llanedwen - Agy 27

Eglwys Santes Edwen

Eglwys blwyfol wrth ymyl Afon Menai yw Eglwys Y Santes Edwen. (Merch Edwin o Northumbria, brenin a sant) a sefydlodd yr eglwys yn 640 ond dyddia y strwythur presennol o 1856 ac wedi ei gynllunio gan Henry Kennedy, Pensaer Deoniaeth Bangor. Mae'n cynnwys rhai cofebion o'r 17eg ganrif a'r 18fed ganrif a desg darllen sy'n ailddefnyddio gwaith panel o'r 14eg a'r 17eg ganrif . Mae'r hanesydd 18fed ganrif Henry Rowlands a fu’n ficer yma, wedi ei gladdwyd yn y fynwent . Mae'r eglwys ar dir sy'n ffurfio rhan o stad Plas Newydd, cartref y teulu y Marcwis Ynys Môn ers 1812 ac yn eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Santest Edwen yw un o'r ychydig eglwysi ei ddefnyddio'n rheolaidd yng Nghymru i gael eu goleuo yn gyfan gwbl gan ganhwyllau . Mae'n adeilad rhestredig Gradd II

Arysgrifau Coffa

Mae’r fynwent wedi’i thrawsgrifio (M118) ac mae y gyfrol ar gael i’w brynu yn ein siop ar-lein.

Dolenni defnyddiol

Genuki

Coflein - Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru