Hafan > Pwy Ydym Ni > Newyddion > Spot Gwreiddiau Gwynedd 84, Gwanwyn 2023 ar Llyn ac Eifionydd

Spot Gwreiddiau 84, Gwanwyn 2023 ar Llyn ac Eifionydd (Rhifyn yr Eisteddfod)

Nodyn i’ch atgoffa y bydd Spot ar gyfer Gwreiddiau Gwynedd Roots 84, Hydref 2023 ar Llyn ac Eifionydd.

Os oes gennych erthygl yr hoffech ei chyflwyno yn Gymraeg neu Saesneg, cysylltwch â Golygydd y Cylchgrawn.

Anogir aelodau i anfon erthyglau i’w cynnwys un ai yn Gymraeg neu Saesneg. 

Dylai'r testun fod ar ffurf Word gyda delweddau'n cael eu hanfon ar wahân mewn ffurf .jpg, NID fel PDF, ac yn ddelfrydol mewn cydraniad mor uchel â phosib.

Dylid anfon cyflwyniadau trwy e-bost at Golygydd y Cylchgrawn, Mr H. Llew Williams: llewwilliams@btinternet.com

Dyddiadau cau cyflwyno erthyglau

Dylai erthyglau ar gyfer y Cylchgrawn gyrraedd y golygydd erbyn y dyddiadau canlynol - Rhifyn y Gwanwyn:  Diwedd mis Chwefror