Hafan > Pwy Ydym Ni > Newyddion > Rhaglen Digwyddiadau 2022/23

Rhaglen Digwyddiadau 2022 /23

Mae ysgrifenyddion ein cangenau wedi trefnu rhaglen helaeth o ddigwyddiadau a siaradwyr fel y gallwn ailddechrau ein cyfarfodydd cangengan gynnwys ein cyfarfodydd Zoom, dros y misoedd nesaf.

Byddwn yn gallu eich diweddaru gyda’r holl ddigwyddiadau a fydd yn cael eu cynnal ym mhob cangen ar fyr rybudd. Gwiriwch y wefan yn rheolaidd am ddigwyddiadau sydd i ddod dros y misoedd nesaf.

Cofiwch fod croeso i’n holl aelodau ymuno ag unrhyw gyfarfod cangen sydd o ddiddordeb iddynt.

Mae croeso i rai nad ydynt yn aelodau ym mhob un o’n digwyddiadau – fel arfer gofynnir am rodd fechan - £2 - wrth y drws.

Gweler ein Rhaglen Digwyddiadau 2022 /23!