Hafan > Pwy Ydym Ni > Newyddion > Prisiau aelodaeth newydd

Mae tal aelodaeth wedi newid ym mis Ionawr (2022). Mae'r costau newydd yn:

  • Tal aelodaeth sengl - £18
  • Aelodaeth Teulu (ar gyfer dau berson yn byw yn yr un cyfeiriad) - £22
  • Aelodaeth Dramor - £25

Ar gyfer aelodau cyfredol - os ydych fel arfer yn talu trwy archeb sefydlog banc, cofiwch mai eich cyfrifoldeb chi yw newid eich archeb (a chanslo'r hen un) mewn da bryd.