Hafan > Pwy Ydym Ni > Newyddion > Newyddion Cyfarfodydd y Canghennau

Cadwch mewn cysylltiad gyda newyddion y canghennau!

Wrth i ni nawr ddod allan yn araf o’r cyfyngiadau Covid a osodwyd arnom dros y dwy flynedd ddiwethaf, mae ysgrifenyddion ein canghennau yn trefnu / aildrefnu digwyddiadau a siaradwyr a drefnwyd fel y gallwn ailddechrau ein cyfarfodydd cangen dros y misoedd nesaf.

Gan ddefnyddio ein gwefan fodern newydd, byddwn yn gallu eich diweddaru gyda’r holl ddigwyddiadau a fydd yn cael eu cynnal ym mhob cangen ar fyr rybudd. Gwiriwch y wefan yn rheolaidd am ddigwyddiadau sydd i ddod dros y misoedd nesaf.

Cofiwch fod croeso i’n holl aelodau ymuno ag unrhyw gyfarfod cangen sydd o ddiddordeb iddynt