Hafan > Pwy Ydym Ni > Newyddion > Gwreiddiau Gwynedd Roots - Hydref 2022 - spot oleu ar Dyffryn Conwy

Spot Gwreiddiau 83, Hydref 2022 ar Ddyffryn Conwy.   

Nodyn i’ch atgoffa y bydd Spot ar gyfer Gwreiddiau Gwynedd Roots 83, Hydref 2022 ar Ddyffryn Conwy.

Os oes gennych erthygl yr hoffech ei chyflwyno yn Gymraeg neu Saesneg, cysylltwch â Golygydd y Cylchgrawn.

Anogir aelodau i anfon erthyglau i’w cynnwys un ai yn Gymraeg neu Saesneg. 

Dylai'r testun fod ar ffurf Word gyda delweddau'n cael eu hanfon ar wahân mewn ffurf .jpg, NID fel PDF, ac yn ddelfrydol mewn cydraniad mor uchel â phosib.

Dylid anfon cyflwyniadau trwy e-bost at Golygydd y Cylchgrawn, Mr H. Llew Williams: llewwilliams@btinternet.com

Dyddiadau cau cyflwyno erthyglau

Dylai erthyglau ar gyfer y Cylchgrawn gyrraedd y golygydd erbyn y dyddiadau canlynol - Rhifyn yr Hydref:  Diwedd mis Medi