Hafan > Pwy Ydym Ni > Newyddion > Gwasanaeth chwilio newydd i aelodau CHTG

Un o fanteision o fod yn aelod o Gymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd yw’r gwasanaeth newydd “Chwilio” yr ydym yn gynnig. Gallwch ofyn i ni edrych i fyny enwau yn ein cyhoeddiadau yn enwedig os yr ydych yn chwilio am fedd neu ddau.

Ebostiwch llyfrgellydd@chtgwyneddfhs.cymru gyda gymaint a wybodaeth ag sydd yn bosib, yn cynnwys eich rhif aelodaeth. I fyny i 6 y flwyddyn am ddim.

Cyhoeddiadau arysgrifau mynwentydd