Hafan > Pwy Ydym Ni > Newyddion > Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol - Mai 20, 2023

Cyfarfod Blynyddol - Dydd Sadwrn 20 o Fai 20232 am 10yb

Mae croeso i bob aelod ymuno â'r cyfarfod yn y Ganolfan Adnoddau yn Llyfrgell Caernarfon neu drwy Zoom, cofrestrwch drwy e-bostio’r ysgrifennydd cyffredinol  Mae'r manylion mewngofnodi zoom hefyd yn cael eu darparu ar y wefan..

Aelodau - mewn gofnodwch i weld Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2022 a'r Agenda a'r Fantolen ar gyfer y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y cyfarfod!