Hafan > Pwy Ydym Ni > Newyddion > Cadw manylion cyswllt cyfredol

Nodyn atgoffa i bob aelod o ba mor bwysig yw hi fod eich cyfeiriad e-bost cywir gan y Gymdeithas er mwyn i chi fedru manteisio ar bobeth fydd gan y Gymdeithas i'w gynnig i chi at y dyfodol. Os oes unrhyw amheuaeth gennych nad yw'r cyfeiriad cywir gennym, os gwelwch yn dda, wnewch chi e-bostio eich cyfeiriad cywir, gan roi'ch rhif aelodaeth, i'r ysgrifennydd aelodaeth ar - aelodaeth@chtgwyneddgfh.cymru. Cedwir y wybodaeth yng nghoofnodion y Gymdeithas. Am ragor o wybodaeth am ddiogelwch eich data gweler ein Polisi Preifatrwydd.

Logo Ebost