Hafan > Pwy Ydym Ni > Newyddion > Ail agor y Ganolfan Adnoddau

Fe fydd Canolfan Adnoddau y Gymdeithas, yn Llyfrgell Caernarfon, yn ail agor o Ddydd Sadwrn 19 o Chwefror 2022 ymlaen, rhwng 2 a 5 y prynhawn ac yna ar bob trydydd dydd Sadwrn yn y mis drwy 2022. Ym mis Ebrill fe fydd yn agored ar 23 o Ebrill gan osgoi penwythnos y Pasg ac ym mis Mai fe fydd ar gau oherwydd fe fyddem yn cynnal ein Cyfarfod Blynyddol.

Yn y cyfnod bur ac unol ag Asesiadau Risg Gwasanaeth Llyfrgell Gwynedd a Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd fe fydd y cyfyngiadau isod yn bodoli:

  • Bydd cyfyngiadau ar y niferoedd all fod yn yr ystafell gyfarfod a’r cyntedd lle lleolir ein stoc a fe gedwir y ffenestri ar agor i awyru’r ystafell
  • Bydd rhaid bwcio eich lle am amser penodol drwy ebostio’r Llyfrgellydd@chtgwyneddfhs.cymru
  • Bydd rhaid gwisgo mwgwd drwy’r amser
  • Gofynnir i bawb ddefnyddio diheintiwr wrth gyrraedd yr ystafell ymchwil
Canolfan adnoddau yng Nghaernarfon

Canolfan adnoddau yng Nghaernarfon