Hafan > Ein Hardal Ni > Eglwysi a Chapeli Gwynedd > Ynys Môn > Agy 52 - Llangoed

Llangoed - Agy 52

Eglwys St Cawrdaf

Adeiladwyd y transept gogleddol tua 1612 ond mae’r eglwys ei hunan yn weddol fodern, wedi ei hail-adeiladu yn 1881. O ddiddordeb ceir ar y pwlpud, er ei fod wedi ei adnewyddu, arysgrifen ar llythrennau ar dyddiad ‘EI 1622’

Arysgrifau Coffa

Mae’r mynwentydd canlynol wedi’i trawsgrifio ac mae'r cyfrolau ar gael i’w prynu yn ein siop ar-lein.

Dolenni defnyddiol

Genuki

Coflein - Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru