Hafan > Pwy Ydym Ni > Prosiectau > Cofnodi mynwentydd - St Beuno, Clynnog Fawr - wedi'i gyhoeddi

Cofnodi mynwentydd - St Beuno, Clynnog Fawr

Ym mis Mehefin 2021 dechreuwyd ar y gwaith o gofnodi Mynwent Eglwys St Beuno, Clynnog Fawr. Dechreuwyd y gwaith gan Sefydliad y Merched nol yn 1984 ond ni chyhoeddwyd y cofnodion. Mae Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd wedi cwblhau'r gwaith i nodi ar gynllun lleoliad y holl feddi, i gofnodi unrhyw fedd newydd ers 1984 a chreu mynegai. Mae'r Arysgrifau Cerrig Beddi nawr ar gael i'w brynu o'n Siop - M405

A fyddech cystal â chefnogi gwaith y Gymdeithas drwy brynu ein cyhoeddiadau.

Newyddion Prosiect

Nid oes newyddion ar gyfer yr prosiect yma ar hyn o bryd.

Prosiectau