Hafan > Pwy Ydym Ni > Newyddion > Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol - Mai 21, 2022

Cyfarfod Blynyddol - Dydd Sadwrn 21 Mai 2022 am 10yb ar-lein drwy Zoom

Mae croeso i bob aelod ymuno â'r cyfarfod drwy Zoom, cofrestrwch drwy e-bostio’r ysgrifennydd cyffredinol gan nodi eich rhif aelodaeth.  Bydd y ddolen ar gyfer y CCB yn cael ei anfon atoch yn ystod yr wythnos cyn y cyfarfod.

Aelodau - mewn gofnodwch i weld yr Agenda a'r Fantolen ar gyfer y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn y cyfarfod!