Hafan > Pwy Ydym Ni > Digwyddiadau > Trip a Swper - 9/5/24

Rhaglen Digwyddiadau Cangen Meirionnydd 2023/24

Bydd trip blynyddol Cangen Meirionnydd o Gymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd ar nos Iau y 9fed o Fai yn ymweld ag Eglwys Ynyscynhaearn, Pentrefelin, a phryd o fwyd i ddilyn yn y Golden Fleece, Tremadog. Am fwy o fanylion ac archebu lle, cysylltwch ag Ieuan Tomos (ieuanelis@btinternet.com)

Croeso cynnes i bawb

Canghennau:

Meirionnydd