Hafan > Pwy Ydym Ni > Digwyddiadau > Steve and Nancy Binks - Some Kind Hand  -  9/10/23

Rhaglen Digwyddiadau Cangen Conwy 2023/24

Steve and Nancy Binks - Some Kind Hand  -  9/10/23

Bydd Steve Binks yn adrodd hanes pererindod ef a'i wraig Nancy o amgylch mynwentydd a chofebion y Rhyfel Byd Cyntaf yn Ffrainc a Gwlad Belg i ddweud "Diolch" i bob enw

Stori hynod ddiddorol am daith epig sydd wedi cymryd dros 10 mlynedd i'w chwblhau.

Cynhelir ein cyfarfodydd ar yr ail nos Lun y mis (Medi/Hyd/Tach/Rhag/Mawrth/Ebrill) am 7yh yn:

Capel Ebeneser,
Lôn Abergele,
Hen Golwyn,
LL29 9PF

Cynhelir pob cyfarfod yn y Saesneg.

Croeso cynnes i bawb!

Canghennau:

Conwy