Hafan > Pwy Ydym Ni > Digwyddiadau > Shan Robinson - "Suffragettes Dyffryn Ogwen" - 26/10//23

Rhaglen Digwyddiadau Cangen Arfon 2023/24

Cynhelir y ddarlith gan Shan Robinson - Suffragettes Dyffryn Ogwen" ar y 26ain o Hydref 2023 yn: Ystafell Gymunedol Y Llyfrgell, Lôn Pafiliwn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AS

Cynhelir pob cyfarfod yn y Gymraeg ac yn cychwyn yn brydlon am 7yh. Bydd drysau ar agor o 6yh ymlaen i aelodau gael defnyddio ein adnoddau cyn i’r cyfarfod gychwyn.

Aelodau – am ddim Di-aelod - Amcan rhodd o £2 a’r y drws

Croeso cynnes i bawb!

Canghennau:

Arfon