Hafan > Pwy Ydym Ni > Digwyddiadau > Shan Robinson – Gwyneth Vaughan - 12/10/23

Rhaglen Cangen Meirionnydd 2023/24

Cynhelir y ddarlith gan Shan Robinson – Gwyneth Vaughan, ar y 12 o Hydref, 2023 am 7yh yn Nhŷ Siamas, Sgwar Eldon, Dolgellau, LL40 1PY

Sylwer, codir tâl bychan ar bobl nad ydynt yn aelodau i fynychu ein cyfarfodydd a bydd y ddarlith hon yn y Gymraeg.

Canghennau:

Meirionnydd