Hafan > Pwy Ydym Ni > Digwyddiadau > Rhaglen Digwyddiadau 2022/23

Mae Rhaglen Digwyddiadau CHTG ar gyfer 21/2022 bellach wedi dod i ben.

Byddwn yn ailddechrau ein cyfarfodydd, gan gynnwys cangen Zoom, ar ddiwedd mis Medi 2022 gyda rhaglen lawn o ddigwyddiadau ar gyfer 22/2023 (bydd y rhaglen ar gael yn y misoedd nesaf.)