Hafan > Pwy Ydym Ni > Digwyddiadau > Pnawn Sadwrn Agored - 10/2/24

Rhaglen Digwyddiadau Cangen Conwy 2023/24

Pnawn Sadwrn Agored - 10/2/24

Manylion i ddilyn

Cynhelir ein cyfarfodydd ar yr ail nos Lun y mis (Medi/Hyd/Tach/Rhag/Mawrth/Ebrill) am 2yh yn:

Capel Ebeneser,
Lôn Abergele,
Hen Golwyn,
LL29 9PF

Cynhelir pob cyfarfod yn y Saesneg.

Croeso cynnes i bawb!

Canghennau:

Conwy