Hafan > Pwy Ydym Ni > Digwyddiadau > Noson Aelodau yn cynnwys adborth arolwg yr Aelodau - 11/9/23

Rhaglen Digwyddiadau Cangen Conwy 2022/23

Noson Aelodau  gan gynnwys adborth arolwg yr aelodau

Anogir aelodau i rannu Pryd/Pam/Sut y dechreuon nhw ymchwilio i’w coeden deulu  a dod â manylion gyda nhw i’w rhannu am unrhyw wefannau sydd wedi bod yn ddefnyddiol iddynt yn eu hymchwil.

Cynhelir ein cyfarfodydd ar yr ail nos Lun y mis (Medi/Hyd/Tach/Rhag/Mawrth/Ebrill) am 7yh yn:

Capel Ebeneser,
Lôn Abergele,
Hen Golwyn,
LL29 9PF

Cynhelir pob cyfarfod yn y Saesneg.

Croeso cynnes i bawb!

Canghennau:

Conwy