Hafan > Pwy Ydym Ni > Digwyddiadau > Nick Barratt - Family History & the Media: behind the scenes of Who Do You Think You Are - 4/10/23

Rhaglen Digwyddiadau Cangen Zoom 2023/24

Cynhelir y sgwrs (zoom) gan Nick Barratt - Family History & the Media: behind the scenes of Who Do You Think You Are ar y 4 o Hydref, 2023 am 7.30yh yn y Saesneg.

Ceir rhagor o wybodaeth am Nick Barrett ar ei wefan.

Cynhelir cyfarfodydd Zoom ar nos Fercher cyntaf o bob mis o fis Hydref i fis Ebrill (heblaw mis Ionawr). Mi fydd pob cyfarfod yn cychwyn am 7.30yh (GMT) a bydd iaith cyflwyno pob sesiwn wedi'i nodi ar dudalen y digwyddiad.

Os ydych yn aelod ac am gymryd rhan yn un o'n digwyddiadau Zoom, danfonwch ebost yn nodi eich rhif aelodaeth i ysgrifennydd@chtgwyneddfhs.cymru, ac mi fydd y ddolen Zoom yn cael ei danfon i chi.  Croeso cynnes i bawb!

Canghennau:

Cangen Zoom