Hafan > Pwy Ydym Ni > Digwyddiadau > Meirion Davies – Hafod a Hendre ym Meirionnydd - 9/11/2023

Rhaglen Cangen Meirionnydd 2023/24

Cynhelir y ddarlith gan Meirion Davies – Hafod a Hendre ym Meirionnyddar y 9 o Dachwedd, 2023 am 7yh yn: 

Nhŷ Siamas,
Sgwar Eldon,
Dolgellau,
LL40 1PY

Sylwer, codir tâl bychan ar bobl nad ydynt yn aelodau i fynychu ein cyfarfodydd a bydd y ddarlith hon yn y Gymraeg.

Canghennau:

Meirionnydd