Hafan > Pwy Ydym Ni > Digwyddiadau > Margaret Lloyd Jones - “Tir a Môr”

Rhaglen Digwyddiadau Cangen Dwyfor 2022/23

Cynhelir y ddarlith gan Margaret Lloyd Jones - “Tir a Môr” ar y 18fed o Dachwedd 2022 yn:

Capel Y Drindod,
Y Traeth,
Pwllheli,
Gwynedd.
LL53 5SG 

Cynhelir pob cyfarfod yn y Gymraeg ac yn cychwyn yn brydlon am 2yp

Aelodau – am ddim
Di-aelod - Amcan rhodd o £2 a’r y drws

Croeso cynnes i bawb