Hafan > Pwy Ydym Ni > Digwyddiadau > Llew Williams - “Dilyn Meredith”

Rhaglen Cangen Meirionnydd 2022/23

Cynhelir y ddarlith gan Llew Williams -  “Dilyn Meredith”, ar y 8 o Fedi, 2022 am 7yh yn: 

Nhŷ Siamas,
Sgwar Eldon,
Dolgellau,
LL40 1PY

Sylwer, codir tâl bychan ar bobl nad ydynt yn aelodau i fynychu ein cyfarfodydd a bydd y ddarlith hon yn y Gymraeg.

Canghennau:

Meirionnydd