Hafan > Pwy Ydym Ni > Digwyddiadau > John Dilwyn Williams - "Teulu Gelliwig" - 16/2/24

Rhaglen Digwyddiadau Cangen Dwyfor 2023/24

Cynhelir y ddarlith gan John Dilwyn Williams -  "Teulu Gelliwig"  ar y 16eg o Chwefror 2024 yn: Capel Y Drindod, Y Traeth, Pwllheli, Gwynedd. LL53 5SG

Cynhelir pob cyfarfod yn y Gymraeg ac yn cychwyn yn brydlon am 2yp.

Aelodau – am ddim Di-aelod - Amcan rhodd o £2 a’r y drws

Croeso cynnes i bawb

Canghennau:

Dwyfor