Hafan > Pwy Ydym Ni > Digwyddiadau > John Dilwyn Williams, Llywydd CHTG - " Glynllifon and the Wynns" - 11/3/2024

Rhaglen Digwyddiadau Cangen Conwy 2023/24

John Dilwyn Williams ( Llywydd CHTG)  - " Glynllifon and the Wynns" 11/3/2024

Cynhelir ein cyfarfodydd ar yr ail nos Lun y mis (Medi/Hyd/Tach/Rhag/Mawrth/Ebrill) am 7yh yn:

Capel Ebeneser,
Lôn Abergele,
Hen Golwyn,
LL29 9PF

Cynhelir pob cyfarfod yn y Saesneg.

Croeso cynnes i bawb!

Canghennau:

Conwy