Hafan > Pwy Ydym Ni > Digwyddiadau > Janet Few - "Ship to Shore - Researching your seagoing ancestors"

Rhaglen Digwyddiadau Zoom 2022/23

Cynhelir y sgwrs gan Janet Few - "Ship to Shore - Researching your seagoing ancestors" ar y 8fed o Chwefror, 2022 am 7.30yh yn y Saesneg.


Cynhelir cyfarfodydd Zoom ar nos Fercher cyntaf o bob mis o fis Hydref i fis Ebrill (heblaw mis Ionawr). Mi fydd pob cyfarfod yn cychwyn am 7.30yh (GMT) a bydd iaith cyflwyno pob sesiwn wedi'i nodi ar dudalen y digwyddiad.

Os ydych yn aelod ac am gymryd rhan yn un o'n digwyddiadau Zoom, danfonwch ebost yn nodi eich rhif aelodaeth i ysgrifennydd@chtgwyneddfhs.cymru, ac mi fydd y ddolen Zoom yn cael ei danfon i chi. Bydd link i’r ystafell Zoom ar gael i fynu i 7 diwrnod cyn y cyfarfod.

Croeso cynnes i bawb!