Hafan > Pwy Ydym Ni > Digwyddiadau > I'w gadarnhau - 3/4/24

Rhaglen Digwyddiadau Cangen Zoom 2023/24

Cynhelir y sgwrs (zoom) (I'w drefnu) ar y 3 o Ebrill, 2024 am 7.30yh

Cynhelir cyfarfodydd Zoom ar nos Fercher cyntaf o bob mis o fis Hydref i fis Ebrill (heblaw mis Ionawr). Mi fydd pob cyfarfod yn cychwyn am 7.30yh (GMT) a bydd iaith cyflwyno pob sesiwn wedi'i nodi ar dudalen y digwyddiad.

Os ydych yn aelod ac am gymryd rhan yn un o'n digwyddiadau Zoom, danfonwch ebost yn nodi eich rhif aelodaeth i ysgrifennydd@chtgwyneddfhs.cymru, ac mi fydd y ddolen Zoom yn cael ei danfon i chi.  Croeso cynnes i bawb

Canghennau:

Cangen Zoom