Hafan > Pwy Ydym Ni > Digwyddiadau > Gwyneth Sol Owen - “ Teulu Corfanydd”

Rhaglen Digwyddiadau Cangen Dwyfor 2022/23

Cynhelir y ddarlith gan Gwyneth Sol Owen  -“ Teulu Corfanydd” ar y 20fed o Ionawr 2023 yn:

Capel Y Drindod,
Y Traeth,
Pwllheli,
Gwynedd.
LL53 5SG 

Cynhelir pob cyfarfod yn y Gymraeg ac yn cychwyn yn brydlon am 2yp

Aelodau – am ddim
Di-aelod - Amcan rhodd o £2 a’r y drws

Croeso cynnes i bawb

Canghennau:

Dwyfor